30 datys

halo!!!!!!!!!!! allle sammenhg ., !! jeg.harbegynt på 30dayss det er fårrs di jeg syntes jeghua beggynerrh,å bli littekrgann kratfitgh?? jegh askalj lekkegje iud bildetet etterpå om hvorofroddan jeg ser iute nåå og hvofordan ejgha så uts føørd :-''2) 


jaah , her ahr du megk i dusjekjen! jeghc vett detter er et rompet på dissae bildetedet, men hvaha eg vellj mer natruflijg enn enn pen rompeeha ? Hehe :767) btare ttuoåller med dereere hehe men detter egre megj


HEEAR HAR DU EIJT bildeteret av meg som jeg nestenfør a min buksa! jeg aer kke langkt i gra nåå å få den iknept igjenngø!

snakkeaatst!

sotXD

halo ale samanXD 

jei el saa ffåreelsa i dna honenXD sooot!!!!

dn e dodsfaineX)

lit åm iddagg:P

ja,i dag så val jei i balnehagenXD i vinntarl så sgga jei op ttil rrød grupe i balnehagan!!

kleda mei ssså mjeXD

åså jik jeg heimm fla balenhagan,hvet dele va?? jei el lei av å skkrivrve "Balnehage" sså,,vi kale dt bh.oti?

etle jei jei to på bh:P tola,HEHXD

HVOLDAN FIK JEI STOL SKKRIF?????

JEI FÅL ITTJTJE VEKXDDDDDDDDD PInNgliiii:P:PP

-----S-EES DA TEPOSSSAN MINNNENENENE<33333<33<3<33332432ZZ4244KZKFKJFL:3

heia;P

halo ale sman,jjei skka foltele dele nåe åm nåe ssom kjede i gål:P dettt el veldi målsåm:P 

altså.igår da sku jei utt å ggå tur i cityien hel:P sså tokk jei å snubbla oså nå liga jei på sjogehos:P

kann ta ett bile nå:P vennt lit

 

heij igen:P någen besjefållk hade tat bile a mei nål jei gik å jei fannt dttt på nete!! omzzgggg!! va ffeile dt dele?? bale se på dte bille!! 
 ja,dt val føl jei dat:P 

dtte el etepå jei dat::bale så dele veit dt dt el fail lakst onar bile;)

jaja,jei fål mase is a mama så jei el okkii!!

tosan tak fål dele lesse bloogen min:* kgid i dke:p hehe:P i am a beliber:P

 

nekjkjvelll

Nekjvell , sidan eingen vilj kommenterart å at aller har slottet å kommenterte mitt blogg i donwt want to loggest lengre!! det er barerre dereretslt feil ,hadeegodt idiodita!!!!!!!!!!11


puter innnd eit bildaet eg har lagett påå¨painit! jegre erg surte nå! haderæ :_(

eg ekr tebakge!

sokm egh harkj sakttrt har egi blit hakkahetat .. hakkartartn har hjakkatcht megh på kommentatareran eåg.. ikke nokke jeg ekerhjj spseislett glaade får... Men jaaaaaaaaaaaaa, ida løvøvløvik somj jegkos serp å din kommetatrt så har duu skrecvet at jeg har statt ditt pepparkagkehus bilda, noe som er heeeeeeelt ummeneskli ikke sant.. je ghar desingrent det hearlrt selv og npyntetartt det åg tatt bilde av det sedlt ! så juist futck up ! JA OSSÅ TIL OVERSKRTIFTA!!!!h"#"" JEGEGR ERE DTIBAKETE!! , TERORJ EJGER . KAN VERERE JEG GÅR EVEKKER BORT IKGJENE. hverehreverhveh bare gfud vett XD ogjåa jkeg settjer pris på alle komentatreterene som dere hare sendrtete <3<3<3 følergr meg skikkelig poupøuler , neheh ehelt aærøgli nestejren som hanna bontatna.. jajajajaja menv i blogger , lesseebabbesen <3

-elenae

hannamontanta <3<3 heeheihe ja ji nå egde jo snajrt joiul! så slengjer inn eit jpule blda av min stlrste idoeol <3

det SNØRR !!!!!

OMFGF jegi har blitt heakkta

HALO! JEGA HARA BALITT EHKAKAT !??! jegia vait ijte kemm det er som har jhacka meg..

mene samma jøvli. eg har fått nye desgina , ka stykke du om dett dåa?jegi får også snart nytt design , må bare designedetførst hehe , jeg skal vbi desginger n årg jegr vokser å bi stor dame, men store pott og massehår ik tyrnet, HEHEH XDD jeg ahre en vits : dett vart eing gondg ei gang som blei korridor !! EHEHE XD XD BÆSJEJER PÅ MEGG KVÆR GÅNG ERG HØRJJYRE DENNA VITSAN. eheh tuykk du an ??? ;)););) XDXDP

IDAG HAR JEG OGSLA LAGERT PEPPARKAKER KRYRKE jeg syntes det engegeltig ble kanske fpin, jeg syntes den skulle bli laget ut på weheartit.com hehe , er faen a den sida HEHE

HEHE XD jeggg hear bbyntet det helt sel!! å du ser detttgdera tepapr duk ? jeg har strikket det i kogh

hehe , jaja sjeg skal slutte å blogge no SNX <3<3 HADE

 

 

mohhhahhhahhha

halo ale samen, jei el en hakker jei fant epåssen og pasorte påj ei netsia:P

hal akurat itje ett bille a mei siannnn jei itjek ha cam:PXD

mennnnmennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn,jei sgall hakkke h_jn  flele gangal vis hojnn ittje finna mAI 

 


jei pise dnn nå;) sjecme gå!!!

 

Haddett..

jam somm sagtkt so sar eg igor at øgeg skuoljulle legaje ud ein videoobloujgg ::):))))))))()) menje eg kom jo feanr ije poå at øg ijø ehar webcomra på min dota!! HEHE XD trodde jeg skulle le meg ihøl nøår eg leida ettje kamrae pååde åndo å ovaXDDD men jeg laeija inn eijn viedo av ein jentaje jeg støttar 100 % øg ber dykke alla te å lesa denna viedeoen XD

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kMGld8yvIIg

den et kjtjempelge bra!!

men... jegei har tenktre å slotte og blogger .. jegr har bare ijetke tid til og vblogg elnegre.. jeg hare blorgger så legngre !!! snaerrt en 30 minnutt.. såegrh legge ijen ieg komnentrar om va du synters om videoaden ellalr eom var du synteras om at jeg askal slouuteee.. HADEBRÅA ALLE SCHAMEN <3 LOVER U , ALLE DEREAOEA SOM HARE KOMMETNETER <3

-elena for the last fucking time , HEHE XDD XPP :PPPPP

slenjer bare inn erit sitsta bvilda , av min syusøter , hun er tjempe sjønt <3 hadebra , gonnnna miss you all <3 :PP ><3<3

Halo

Halllo igjen, jeg har fott noken fregge kommantera nå.. jeg harbare å si viss dåkkear skul bare kommentere stykt kan dere egantlig bare gje fean i åg kommanetera.. menehe va vade jeg sku si , ja kanskje det kummer en video blugg i morra.. elljer eg e ikjte sikkert .. meneh jeg skal slenge inn noen billdeter jeg liker vledgi godtt. så bare koseer dere gjøynom bildetertne . snx HEHE XDXD

-ELENA U KNØU ME <3

er hari derere et tjekjempe peint bilda a eit sommarfogle , jeg er veldedfeig fasinertra av sommerfoleraene. dei e sjempe pene , tynset vertfall æg. mean ja ke tykkar dykka ? kommarntera nedern for yu know,M;););

HEHE XD josefine er mit favoritt spel , jeg synetes det er tjekjempe gøy, jeg er kojmjet JÆVLI langte på det. sorrry gofor den ekkle banneordet.. jeg kandf ije abre lævere å bannø siden jeg føler meg så hardekore nor jeg banner,jeg blir liksom meg i gjengern. hehe du fårstå hehe XD

ja jeg sa jot i det fyrsje innløgget at jeg hadde et uhelll fktoghjs på skulan i då , eg bei jo heilt bruna i bokså herar har du eit bildaet at vdet HEHE XD GANSKE MOARASMOTM JAH , HEHE

btwtbwbwtw , det kjem ikjte åverover heilar boskoa , HEHEH MEN nmye nokk , ehhrhe

snx i morrgaga <3<3

-elena <3<3 XXOXOX <3<<3

Ja jeg glemmmte å ligge inn bilddet til teksttten onna

her har du billdete jeg skuolle legge med , men jeg gløymmete dett , hehe XD

 leggger ut eit bilda a mitt favcoirtt pogramm , hamtaro <3<3<3 hehe SNX XD

Les mer i arkivet » Januar 2012 » Desember 2011
hits