Blogg

30 datys

halo!!!!!!!!!!! allle sammenhg ., !! jeg.harbegynt på 30dayss det er fårrs di jeg syntes jeghua beggynerrh,å bli littekrgann kratfitgh?? jegh askalj lekkegje iud bildetet etterpå om hvorofroddan je...

sotXD

halo ale samanXD jei el saa ffåreelsa i dna honenXD sooot!!!! dn e dodsfaineX) lit åm iddagg:P ja,i dag så val jei i balnehagenXD i vinntarl så sgga jei op ttil rrød grupe i balnehagan!! kleda...

heia;P

halo ale sman,jjei skka foltele dele nåe åm nåe ssom kjede i gål:P dettt el veldi målsåm:P altså.igår da sku jei utt å ggå tur i cityien hel:P sså tokk jei å snubbla oså nå liga jei på sjogehos:P ...

nekjkjvelll

Nekjvell , sidan eingen vilj kommenterart å at aller har slottet å kommenterte mitt blogg i donwt want to loggest lengre!! det er barerre dereretslt feil ,hadeegodt idiodita!!!!!!!!!!11 puter innn...

eg ekr tebakge!

sokm egh harkj sakttrt har egi blit hakkahetat .. hakkartartn har hjakkatcht megh på kommentatareran eåg.. ikke nokke jeg ekerhjj spseislett glaade får... Men jaaaaaaaaaaaaa, ida løvøvløvik somj je...

OMFGF jegi har blitt heakkta

HALO! JEGA HARA BALITT EHKAKAT !??! jegia vait ijte kemm det er som har jhacka meg.. mene samma jøvli. eg har fått nye desgina , ka stykke du om dett dåa?jegi får også snart nytt design , må bare ...

mohhhahhhahhha

halo ale samen, jei el en hakker jei fant epåssen og pasorte påj ei netsia:P hal akurat itje ett bille a mei siannnn jei itjek ha cam:PXD mennnnmennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn,jei s...

Haddett..

jam somm sagtkt so sar eg igor at øgeg skuoljulle legaje ud ein videoobloujgg ::):))))))))()) menje eg kom jo feanr ije poå at øg ijø ehar webcomra på min dota!! HEHE XD trodde jeg skulle le meg ih...

Halo

Halllo igjen, jeg har fott noken fregge kommantera nå.. jeg harbare å si viss dåkkear skul bare kommentere stykt kan dere egantlig bare gje fean i åg kommanetera.. menehe va vade jeg sku si , ja ka...

Ja jeg glemmmte å ligge inn bilddet til teksttten onna

her har du billdete jeg skuolle legge med , men jeg gløymmete dett , hehe XD leggger ut eit bilda a mitt favcoirtt pogramm , hamtaro <3<3<3 hehe SNX XD

Min førrstte postt ;-)

Halo , allle samman . Eg tenkte jeg sko bjynna å blågga .. liksom bare for gøy hehe, jeah du væid . OK min dag har våri heilt ok! men det skjedde noe grueli morsom , herligalondon i fulekasse jeg t...

Velkommen til min blogg!

Dette er den første posten på min nye blogg ;)

Kategorier

Arkiv

hits